Kamps Juridisch Advies

Omdat ik altijd al gefascineerd ben geweest door het raakvlak van het recht en IT, heb ik mijn studie Nederlands recht in Groningen gecombineerd met de meeste vakken van de toen nog nieuwe studierichting Recht & ICT. Inmiddels ben ik 14 jaar werkzaam als jurist op het gebied van privacy, IT en Intellectueel Eigendom.

Met veel plezier adviseer ik verschillende organisaties omtrent allerlei soorten IT-contracten, het vastleggen van Intellectuele Eigendomsrechten en het implementeren van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), waarbij ik ervaring heb als Privacy Officer en Functionaris Gegevensbescherming.

Met enige regelmaat word ik gevraagd om een artikel of een column te schrijven voor diverse vakbladen en tijdschriften. Hieronder enkele recente voorbeelden:

Ik ben lid van The International Association of Privacy Professionals (IAPP) en ben zowel Certified Information Privacy Professional / Europe (CIPP/E) als Certified Information Privacy Manager (CIPM). Tevens heb ik de erkenning “Fellow of Information Privacy” (FIP) van de IAPP ontvangen.